Marko Alastalo

in English / artist's statement / cv / ota yhteyttä

esitystaide

mediataide

musiikki

tekstit

ohjaukset

roolit

Aivomusiikkilaboratorio

interaktiivinen performanssi
2007->

Aivomusiikkilaboratorio tutkii ja kehittää vuoro-
vaikutussysteemejä, jotka muuttuvat aistein havait-
taviksi tutkimuskohteiksi neuroimpulssien synnyttämän musiikin indikoimina. Haluamme tuoda kenen tahansa ulottuville mahdollisuuden luoda helposti omiin tunne-
tiloihin sopivaa musiikkia ja tehdä musiikin avulla tapahtuva psyykkinen itsesäätely riippumattomaksi levy-yhtiöiden tarjonnasta.

mail@markoalastalo.com

www.aivomusiikki.net